30 Ekim 2011

KAYA ÖZSEZGİN/ Fevzi Karakoç sergisi: Dönemleri başlayan ‘Köprü’-(TAMAMI)

Fevzi Karakoç, 1980’li yıllarda ağır basan gravür çalışmalarında at ve atlı temalarına yer veriyor, avcı ve savaşçı geleneğimize göndermede bulunmak istercesine bu konuyu işlek ve uyumlu bir çizgi tekniği içinde işliyordu. Sonraki dönemde pentüre aktardığı bu teknikle bütünleştirdiği at ve atlı figürlerini daha üslupçu bir yönde geliştirdi. Ok atan ve at koşturan figürlerde hareket unsuru giderek kıvrak bir ifade niteliğine bürünürken, zamanla tuval yüzeyinde tekrarlı motiflere dönüşerek kendine özgü ifade niteliğini de kazanmış oldu. 1990’lı yıllara girildiğinde, bir yandan at ve binici figürleri, renk organizmasının uyumsal yapısıyla dengeli biçimde soyutlaşmaya doğru giderken bir yandan da resim yüzeyini dikine ve yanlamasına kesen tekrarlı motif dizileri oluşturdu.

https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/kaya-oezsezgn-fevzi-karakoc-sergisi-doenemleri-balayan-koeprue